INEKE CALIS - SILKSCREENS
Nederlands English

"In combinatie met een bepaalde afbeelding is kleur ontzettend belangrijk,
Ik kan soms nachten wakker liggen van een tintje roze."

Het werk van Ineke Calis heeft in de loop van haar leven een steeds indringender karakter gekregen. In 1968, in het begin van haar kunstenaarschap, legde zij zich voornamelijk toe op het vervaardigen van abstracte aquarellen. Naarmate zij zich verder ontwikkelde traden er veranderingen op in haar uitdrukkingswijze en kwamen er meer figuratieve elementen voor in haar schilderijen.

In 1971 raakte zij geboeid door de techniek van het zeefdrukken. In de daaropvolgende jaren bekwaamde zij zich in deze techniek en uit dat proces ontstonden kunstwerken in een heel persoonlijke stijl.

In de zeefdrukken komen Calis' artistieke kwaliteiten optimaal tot hun recht, hetgeen goed te zien is in haar laatste werk dat op een zeer hoog peil staat. Zij hechtte dan ook veel waarde aan de grafische kwaliteit. Dit blijkt uit het feit dat zij alles handmatig in het atelier uitvoerde en alleen werk maakte in kleine oplagen. De fotografie staat aan de basis van haar zeefdrukken. Door middel van fotografie vergrootte zij haar onderwerpen en vervolgens verwijderde ze in de donkere kamer alle overbodigheden van de foto, zodat de door haar gekozen figuratieve voorstelling een abstracte uitstraling kreeg. Dit ontwerp vormde het uitgangspunt voor alle andere experimenten. Het element kleur maakte een wezenlijk onderdeel uit van de compositie en vervulde een bepalende rol. Om de eenvoud en kracht van het afgebeelde nog te vergroten gebruikte de kunstenaar bewust slechts een beperkt aantal kleuren in iedere zeefdruk. Voor haar was het vinden van de juiste kleurstelling een ware zoektocht, wat blijkt uit het volgende citaat: "Ik kan soms nachten wakker liggen van een tintje roze".

Haar voornaamste inspiratiebron werd gevormd door de Rotterdamse haven, vanwege de enorme kracht die ervan uitgaat. Op die plek vond zij een veelheid aan vormen in voornamelijk harde materialen als staal en ijzer. Zelf zei ze erover: "Ik beeld nooit mensen af, ik kies altijd voor technische voorstellingen, voor dingen die door mensen zijn gemaakt. Als de kijker de spanning in zo'n zeefdruk opmerkt, dan ben ik in mijn opzet geslaagd!".

De kunstenares laat de toeschouwer op een bijzondere manier kijken naar alledaagse dingen die door haar manier van verbeelden een andere dimensie hebben gekregen. Zij weet in haar zeefdrukken een vervreemdende sfeer op te roepen. Nieuwe impulsen vindt zij door haar reizen naar Japan. Een land dat haar enorm fascineerde. De werkwijze van traditionele Japanse kunstenaars, die eindeloos geduldig zoeken naar harmonie heeft haar beïnvloed in haar werk. Van hen heeft ze geleerd om nog scherper te kijken en composities uit te balanceren. De onderwerpen geeft zij zo sec mogelijk weer, zonder franjes.

Ineke Calis heeft geëxposeerd in binnen- en buitenland, waaronder Japan. Zij overleed op 10 januari 2014 in Rotterdam. Vier exemplaren van haar gehele grafische oevre (in totaal 800 werken) en haar archief zijn thans in het bezit van de Stichting Ineke Calis.